-
Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované dokumenty

Pozvánka na zasedání mikroregionu dne 19.6.2023
Zpráva auditora, Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022
Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Zálesí na rok 2023
Závěrečný účet za rok 2021 a účetní závěrka k 31.12. 2021
Rozpočtové opatření 2/2022 a usnesení o schválení
Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Zálesí na rok 2023 a usnesení o schválení
Usnesení příspěvek a rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření 1/2022
Návrh závěrečného účtu a zpráva auditora