-
Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované dokumenty

Rozpočtové opatření 3/2023, listopad 2023
Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Zálesí na rok 2024
Pozvánka na schůzi mikroregionu, dne 11. 12. 2023
Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Zálesí na rok 2024
Návrh rozpočtového opatření 3/2023, listopad 2023
Rozpočtové opatření 2/2023 listopad 2023
Rozpočtové opatření 1/2023 říjen 2023
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu zálesí za rok 2022
Pozvánka na zasedání mikroregionu dne 19.6.2023
Zpráva auditora, Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022
Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Zálesí za rok 2022
Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Zálesí na rok 2023
Závěrečný účet za rok 2021 a účetní závěrka k 31.12. 2021
Rozpočtové opatření 2/2022 a usnesení o schválení
Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Zálesí na rok 2023 a usnesení o schválení
Návrh rozpočtového opatření 2/2022
Návrh rozpočtového opatření 1/2022
Návrh závěrečného účtu 2021 a zpráva auditora
Rozpočtové opatření 1/2022 a usnesení o schválení
Střednědobý výhled rozpočtu SOMZ na roky 2024 - 2027